наверх ⇑

Запобігання проявам корупції

Верховною Радою України 13 травня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Зазначеним Законом передбачено виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих в рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та внесено зміни до низки законодавчих актів України – Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Зокрема:

• посилено санкції за кримінальні корупційні правопорушення – встановлено більш жорсткі види покарання за відповідні правопорушення як щодо фізичних, так і щодо юридичних осіб;

• передбачено зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація) – покладено повноваження щодо здійснення перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (ця норма набирає чинності з 01.01.2015);

• закріплено право органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одержувати у банків інформацію щодо вказаних у декларації відомостей при проведенні їх перевірки (нагадаю, що з цього року у декларації особа, яка її заповнює, зазначає назву банку, в якому обслуговується);

• запроваджено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання у деклараціях недостовірних відомостей;

• закріплено можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень;

• покладено обов’язок доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника з боку керівника або роботодавця заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням таким працівником про корупційні правопорушення на відповідача - роботодавця.

 З метою реалізації нової норми щодо контролю декларацій Мінюстом та Мінфіном розроблено та прийнято наказ від 20.05.2014 № 586/784/5, за яким визначено порядок здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Норма щодо контролю декларацій набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 Декларації подають не тільки державні службовці, а й посадові особи органів місцевого самоврядування та юридичних осіб публічного права. Деякі роз’яснення – чи є особа посадовою, поняття «юридична особа публічного права», було надано Міністерством юстиції України у листі від 11.03.2014 № 1050-0-4-14-1111, з текстом якого можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України в рубриці «Законодавство України».

 

Закон України «Про очищення влади»

   Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2014 року підписав Закон «Про очищення влади». Цей закон передбачає проведення процедури відповідної перевірки при вирішенні питання про можливість призначення особи, як суб'єкта перевірки, на посаду в органах влади, а також організація процедури перевірки осіб, які є суб'єктами перевірки на відповідність визначеним законопроектом критеріям, з метою вирішення питання щодо можливості їх подальшого перебування на відповідній посаді. Метою закону є відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів. Закон ухвалено з урахуванням поправок. Відповідний законопроект зареєстровано за №4359а.

Закон України «Про очищення влади» 4359а;

План основних заходів Маньківської районної державної адміністрації  щодо запобігання і протидії корупції на 2014 рік

Розпорядження Про затвердження переліку посад державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, які  працюють у сфері, де існує високий ризик прояву корупції