наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2015 року

За 9 місяців 2015 року до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 119 795,3 тис.грн (заг.фонд – 112 546,7 тис.грн (71,9 % до річного плану); спец.фонд – 7 248,6 тис.грн (215,6 %)), що становить 74,9 відс. до планових показників на рік з урахуванням змін.

          Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за  даний період  виконані  на 114,1  відс. (34 000,0 тис.грн при плані 29 798,6 тис.грн), понад план надійшло 4 201,4 тис.грн.

          Власні та закріплені доходи сільських бюджетів виконані на 122,1 відс., селищні – на 117,6 відс., районний – на 105,2 відс. Виконання затверджених завдань  забезпечили всі місцеві бюджети району.

          Темп зростаннядоходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за 9 місяців 2015 року до аналогічного періоду минулого року (в умовах  Податкового та Бюджетного кодексів 2015 року) становить 147,6  відс.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району (загальний та спеціальний фонди  без трансфертів) до відповідного періоду 2014 року  становить 154,4  відс.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за дев’ять місяців поточного року у розрахунку на одиницю населення становить 1327 грн 70 коп (середній показник по районах області – 1303,90 грн.).

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту (в умовах  Податкового та Бюджетного кодексів 2015 року) до відповідного періоду минулого року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 15,1 відс. або більше на 1734,0 тис.грн.;

- по платі за землю - на 28,1 відс. - більше на 2 411,5 тис.грн.

 

Видаткова частина місцевих бюджетів району виконана в обсязі 118 242,6 тис.грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 69,4 відсотка до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 105 921,7 тис.грн. (66,4 відс.), спеціальному – 12 320,9 (112,5 відс.).

У порівнянні з показниками загального фонду за 9 місяців 2014 року ріст видатків звітного періоду становить у сумі 12 955,5 тис.грн або 13,9 відс.

Видатки на утримання установ соціально-культурної сфери та фінансування заходів проведено в обсязі 60 058,6 тис.грн.

         На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано бюджетних коштів у сумі 38 963,6 тис.грн. (без урахування цільових трансфертів на утримання дитячого будинку сімейного типу); охорони здоров’я – 13 706,6 тис.грн.; соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 2 652,4 тис.грн.; культури і мистецтва – 4 390,1 тис.грн.; фізичної культури і спорту – 293,0 тис.грн.; державного управління –  7 241,1 тис.грн.

Фінансування першочергових тазахищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 99 627,8 тис.грн., що складає 94,1 відс. загального обсягу видатків. А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зросли на 15,4 відс. або у сумі на 13 323,5 тис.грн.

За станом на 01.10.2015 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 1 231,0 тис.грн, із них: по загальному фонду – 1 141,4 тис.грн та по спеціальному – 89,6 тис.грн.

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості зменшився на 1927,2 тис.грн або 61,0 відсоток, із них: по загальному фонду – зменшено на 929,0 тис.грн або 44,9 відсотка, а по спеціальному фонду – зменшення на 998,2 тис.грн. або 91,8 відсотка.

Зведений бюджет району виконано з профіцитом(перевищення доходів над видатками) з обсягом у сумі 1 552,7 тис.грн, із них: по загальному фонду профіцит на суму6 625,0 тис.грн, апо спеціальному дефіцит бюджету (перевищення видатків над доходами)на суму5 072,3 тис.грн.