наверх ⇑

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за І квартал 2018 року

16.05.2018

За січень-березень  2018 року до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Маньківського району надійшло 83 970,8  тис.грн (заг.фонд – 82602,3 тис.грн (103,2 % до планового завдання ); спец.фонд –  1 368,5 тис.грн  (184,7 %)), що становить 104,0 відс. до планових показників відповідного періоду.

Затверджені завдання з доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  за січень-березень  2018 року виконані  на   130,2  відс.  (при плані 15 776,8 тис.грн. надійшло 20 535,2 тис.грн), понад план надійшло 4 758,4 тис.грн.

Виконання затверджених завдань не забезпечили  Вікторівська та Молодецька  сільські ради.  

Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-березень 2018 року до січня-березня 2017 року становить 121,2  відс. або більше на  3 590,1 тис.грн.

У розрізі джерел надходжень до місцевих бюджетів досягнуто приросту  до січня-березня  2017  року:

- по податку на доходи фізичних осіб на 24,9 відс. або більше на 1 734,3 тис. грн;

- по платі за землю - на 3,2   відс. - більше на 131,2  тис.грн.

Видаткова частина місцевих бюджетів району при річному плані в обсязі   290 890,4 тис.грн виконана у сумі 84 015,3 тис.грн, що становить 28,9 відсотка до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду – 81 907,0 тис.грн (29,0 відс.), спеціальному – 2 108,3 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду зменшилися на 11,4 відс. або у сумі на 10 566,9 тис.грн (у т.ч. причиною є перехід з 1 січня 2018 року окремих установ районного бюджету на фінансування бюджетів ОТГ / Іваньківської та Буцької /: ЗОШ та дошкільні заклади, що отримували субвенцію з районного бюджету).

На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти спрямовано по загальному фонду бюджетних коштів у сумі 22 189,5 тис.грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше на 512,4 тис.грн або 2,4 відс. (питома вага видатків по галузі у загальному обсязі видатків районного бюджету складає 27,1 відс.); охорони здоров’я8 672,9 тис.грн, що більше на 1 479,3 тис.грн або 20,6 відс.  (питома вага – 10,6 відс.); соціального захисту та соціального забезпечення (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів на надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян) – 1 627,4 тис.грн, більше на 162,6 тис.грн або 11,1 відс., питома вага усієї галузі займає 51,3 відс.; культури і мистецтва1 733,1 тис.грн, зменшилися видатки на 614,3 тис.грн або 26,2 відс. у зв’язку з віднесенням до галузі освіта школи естетичного виховання, видатки якої склали 727,6 тис.грн (питома вага галузі у загальному обсязі видатків – 2,1 відс); фізичної культури і спорту181,6 тис.грн  (+ 11,8 тис.грн або 6,9 відс.) (питома вага – 0,2 відс.); державне управління3 251,0 тис.грн, ріст у порівнянні з аналогічним періодом м.р. на 211,1 тис.грн або 6,9 відс. (питома вага – 3,7 відс.).

Фінансування першочергових та захищених статтей видатків загального фонду бюджету за звітний період становить на суму 79 862,5 тис.грн., що складає 97,5 відс. загального обсягу видатків та 89,9 відс. до плану звітного періоду. А у порівнянні з відповідним періодом минулого року такі видатки зменшилися на 12,1 відс. або у сумі на 10 947,2  тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

За станом на 01.01.2017 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на загальну суму 33 006,2 тис.грн, зокрема по загальному фонду. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

За станом на 01.04.2018 по місцевих бюджетах Маньківського району утворилася кредиторська заборгованість на суму 27 046,6 тис.грн по загальному фонду, по спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

У загальному обсязі кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету обліковуються зобов’язання по видатках соціального характеру за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету у сумі 26 350,2 тис.грн (енергосубвенція – 26 174,4 тис.грн; послуги зв’язку – 105,5 тис.грн; пільговий проїзд – 70,3 тис.грн).

За іншими бюджетними програмами рахується кредиторська заборгованість по розрахунках за спожиті енергоносії установ освіти (КПКВК 1020 - загальноосвітні школи) у сумі 696,4 тис.грн (водопостачання і водовідведення – 1,8; природний газ – 694,6), видатки яких здійснюються за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету згідно з помісячним розписом державного бюджету, а власний ресурс передбачений на дані цілі спрямовано на оплату у квітні місяці, так як сесія районної ради проведена у кінці березня.

Прострочена заборгованість по загальному фонду склала у сумі 16 101,1 тис.грн (по видатках соціального характеру).

У порівнянні з початком року загальний обсяг заборгованості збільшився на 1,5 відс. або на суму 385,5 тис.грн.

Зведений бюджет району виконано з дефіцитом (перевищення видатків над доходами) з обсягом у сумі 44,5 тис.грн, із них: по загальному фонду з профіцитом на суму 695,3 тис.грн, а по спеціальному з дефіцитом (перевищення видатків над доходами)739,8 тис.грн.