наверх ⇑

Оголошення про конкурс з перевезення пасажирів

Маньківська районна державна адміністрація оголошує відкритий конкурс з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського району

ПЕРЕЛІК об'єктів конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Маньківського району

Умови

конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району

І. Загальні положення

1.     Умови конкурсу, які визначають умови перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі - Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зі змінами та доповненнями, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

2.Організатором проведення конкурсу про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, є Маньківська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

3.     Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

4.     Об’єктом конкурсу є приміські автобусні маршрути (сукупність оборотних рейсів) загального користування, що не виходять за межі території Маньківського району.

5.             Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах Перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

ІІ. Вимоги до претендентів

1. Структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутахзагального користування, має відповідати таким  критеріям:

1) забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайоннихавтобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зі змінами та доповненнями, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за             № 499/13766, клас автобусів на приміських маршрутах - А, В, І, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічним та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

3) на кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

3.     Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.

4.     Для участі у конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів,  яка становить 10 % для автобусів приміського сполучення.

Автотранспортні засоби, які перебувають у резерві перевізників-претендентів, повинні бути не нижчими за показниками категорії, класу, комфортності за основні автотранспортні засоби, що пропонуються для обслуговування маршруту.

5.     У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам у термін до п'яти років.

ІІІ. Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

1. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (із відміткою « з місцем водія/без місця водія »), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5)копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7) анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081;

8) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали.

2. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

3. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

1) конверт (пакет) з позначкою № 1 – містить документи для участі в конкурсі;

2) конверт (пакет) з позначкою № 2 – містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.

4. У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

ІV.Додаткові умови

1.       Організатор не пізніше, ніж за 30 днів до проведення конкурсу, розміщує в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому зазначаються умови конкурсу та перелік об’єктів конкурсу, інша необхідна інформація.

2.       Перевізники-претенденти можуть використовувати бланки заяви та анкети, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, зі змінами та доповненнями.

3.       Плата за участь у конкурсі не вноситься.Перевізникам-претендентам необхідно подати до конверту з позначкою № 1, який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю такої вимоги у відповідному оголошенні про проведення конкурсу.

4.       Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника) повинні мати з собою довіреність, надану перевізником-претендентом.

5.       Переможцем конкурсу визнається претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

6.       Рішення щодо визначення переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом та оголошується перевізникам-претендентам у встановленому законодавством порядку.

ІV. Фінансування та умови укладення договору

7.     Фінансування проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів Організатора.

8.     Договір з переможцем конкурсу Організатор укладає відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

V. Оскарження результатів

1.       Скарги, що виникають за результатами конкурсу, можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від претендента.

2.       Неврегульовані організатором спори розв’язуються в установленому законодавством порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

Документи на конкурс приймаються до 15.00 17 грудня 2015 року, у конверті, на якому зазначається назва претендента і адреса, з поміткою "Заява на участь у конкурсі", за адресою: 20100, смт. Маньківка, вул.Леніна, 14, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, кім. 39.

Засідання конкурсного комітету з питань визначення переможців конкурсу відбудеться 28 грудня 2015 року о 10.00 за адресою: 20100, смт. Маньківка, вул.Леніна, 14, зал засідань, кім.40.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсів: (04748) 6-19-51.