наверх ⇑

Державна реєстрація символіки громадського об`єднання

Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". З чого почати? Насамперед, потрібно визначити вид символіки, підготувати її зображення та опис. Символіка громадського об’єднання не повинна відтворювати:

 • державні символи України;
 • інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 • державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 • ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 • інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

Символіка громадського об’єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об’єднання.

Уповноважений орган громадського об’єднання затверджує символіку громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис про кольори, маспггаби та пропорції елементів. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

Державну реєстрацію символіки здійснює Міністерство юстиції України. Для державної реєстрації символіки подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію символіки;
 • копія установчого документа юридичної особи;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис, а для політичних партій - також тсксг гімну та/або девізу;
 • зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) у паперовій та електронній формі;
 • опис символіки в паперовій та електронній формі;
 • документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених законодавством.

Громадське об’єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.