наверх ⇑

Оголошення про добір на період дії карантину

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника  управління

соціального захисту населення

районної державної адміністрації

08 вересня 2020 року № 16-к

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення Маньківської районної державної адміністрації (далі-управління ), категорія «В»

Посадові обов'язки

1. Самостійне виконання роботи по організації бухгалтерського обліку відповідно до інструкції з бухгалтерського обліку та звітності по місцевому бюджету. Здійснення банківських операцій та операцій, пов'язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей. Складання відповідних звітів,   здійснення  контролю за рухом бланків звітності. Планування  та розробка по місцевому бюджету  бюджетних запитів, поточних  планів асигнувань, складання кошторисів витрат згідно з лімітними довідками та організація їх фінансування.

2. Складання кошторисів витрат згідно з лімітними довідками , здійснення перерахування платежів, ведення  касових та фактичних видатків  по пільгам  і житловим субсидіям громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо у грошовій формі (державний бюджет).

3. Формування та надання місячної,  квартальної, річної звітності та консолідованої звітності за місцевим бюджетом до управління Державної казначейської служби України  в районі.

4. Проведення  інвентаризації, складання актів на списання, ведення аналітичного обліку  основних засобів та запасів. Здійснення контролю за збереженням матеріальних цінностей та основних засобів. Організація та проведення процедур закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Контроль своєчасності та правильності оформлення документів, дотримання законності під час проведення операцій, проведення розрахунків  з підприємствами,  установами та фізичними особами  у процесі виконання кошторисів видатків по  місцевому та в частині пільг та субсидій по державному бюджету. Контроль правильності та ефективності витрачання коштів відповідно  до асигнувань місцевого та державного бюджету.

6. Системне ведення обліку за всіма бухгалтерськими рахунками  місцевого бюджету, звірка розрахунків з підприємствами, установами, організаціями    щомісячно дотримання  правил трудового  розпорядку.

7. Дотримання Загальних правил поведінки державного службовця, вимог Законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для працівників управління.

Умови оплати праці*

 

Розмір посадового окладу 5300 грн., згідно штатного розпису.

Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу» та постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду**

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  СОVID - 19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником управління переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на займаній посаді державної служби становить не більше чотирьох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

 

заява із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку, затвердженого постановою КМУ № 290 (далі - Порядок);

резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15:45 години,

11 вересня 2020 року включно.

Адресат: управління соціального захисту населення Маньківської районної державної адміністрації.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Полторецька Раїса Вікторівна,

тел. (04748), 6-11-56,  E-mail: upszn7116@ukr.net

 

Вимоги****

1

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

 

Начальник управління                                    Людмила ЗАГОРОДНА