наверх ⇑

Використання відновлювальних джерел енергії

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р затверджено «Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року», згідно якого визначено, що використання відновлювальних джерел енергії є одним з найбільш важливих напрямів енергетичної політики України. Основними напрямами використання відновлювальних джерел енергії в Україні є: вітрова енергії, сонячна енергія, енергія річок, енергія біомаси, геотермальна енергія, енергія навколишнього природного середовища з використанням теплових насосів.

З метою стимулювання розвитку відновлювальної енергетики, використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива в Україні у Податковому і Митному кодексах України містяться положення, якими передбачається:

зниження податку на землю для підприємств відновлювальної енергетики;

звільнення від оподаткування:

  • прибутку від основної діяльності компаній у сфері енергетики, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел;
  • прибутку виробників біопалива отриманого від продажу біопалива;
  • прибутку підприємств, отриманого від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та  / або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;
  • прибутку виробників техніки, обладнання та устаткування для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, які споживають біологічні види палива;

звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України устаткування, яке працює на відновлювальних джерелах енергії, обладнання і матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлювальних джерел енергії, а також звільнення від сплати ввізного мита зазначеного устаткування, обладнання і матеріалів.

Крім того, законодавством України передбачено встановлення зеленого тарифу, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні – та малими гідроелектростанціями).