наверх ⇑

Європейський Союз та його роль

До європейського Союзу входять 27 країн, що вирішили поступово об'єднати свої провідні технології, ресурси та разом творити своє майбутнє. Протягом періоду розширення, що триває вже понад 50 років, вони сформували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне розмаїття, толерантне відношення та індивідуальні свободи.

ЄС є унікальним міжнародним утворенням, оскільки поєднує в собі ознаки міжнародної організації та держави, хоча формально не є ані тим, ані іншим. ЄС – це об’єднання демократичних європейських країн, що спільно працюють задля миру та процвітання. Країни ЄС утворили спільні інституції, яким делегували частину своїх повноважень у прийнятті рішень. Трьома основними інституціями ЄС є Європейський Парламент, що представляє інтереси громадян ЄС і безпосередньо ними обирається; Рада Європейського Союзу та Європейська Комісія, що виражає інтереси ЄС в цілому. Цей інституційний трикутник виробляє політику та закони, які діють на території ЄС.

Історично, першочергове завдання ЄС, створеного невдовзі після закінчення другої світової війни, полягало у згуртуванні націй та народів Європи. Однак, по мірі вступу до ЄС нових країн та розширення сфери його відповідальності, виникла необхідність у визначенні відносин Європейського Союзу з рештою країн світу.

Ідея про те, що єдина Європа повинна діяти на світовій арені як єдине ціле, стала стимулом для співпраці країн ЄС у процесі вироблення послідовного підходу до реалізації зовнішньої політики. Протягом двох останніх десятиліть ЄС активізує зусилля, спрямовані на те, щоб роль, яка відводиться йому в розв’язанні питань міжнародної політики, більш відповідала його економічному статусу. Конфлікти, що спалахнули в Європі після падіння Берлінської стіни, переконали лідерів ЄС у необхідності ефективних спільних дій. Одним із головних завдань, які сьогодні постають перед Європейським Союзом, є розширення території миру, безпеки та добробуту за межі ЄС.

ПРОГРАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Європейський Союз є найбільшим донором у світі. Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги або EuropeAid відповідає за виконання програм і проектів зовнішньої допомоги в усіх країнах світу. Завдання цього підрозділу Єврокомісії полягає в забезпеченні організованості та ефективності програм допомоги у розвитку.

Європейський інструмент сусідства та партнерства

Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП) є новим єдиним механізмом співпраці для 17 східних та південних сусідів ЄС, включаючи Україну. Загальна сума коштів, виділених в рамках ЄІСП на семирічний період 2007-2015 років, сягає понад 12 мільярдів євро. В порівнянні з сумою коштів, виділеною для програм МЕДА (механізм фінансування для країн середземноморського партнерства) і TACIS (механізм фінансування для країн колишнього СРСР) протягом 2000-2006 років відбулося збільшення фінансування на 32%. Майже 90% коштів ЄІСП буде використано на реалізацію ініціатив, розроблених для потреб конкретних країн, а також для регіональних заходів. Решта 10% будуть використані на нові сфери спільної діяльності, зокрема, програми транскордонного співробітництва та спеціальні ініціативи на зразок Інвестиційного фонду для країн – сусідів.

Європейський фонд розвитку (ЄФР)

У рамках Котонуської Угоди, ЄФР надає допомогу 78 країнам. що є партнерами ЄС, а також заокеанським країнам і територіям країн ЄС.

Інструмент співробітництва з питань розвитку (ІСР)

Цей механізм має три основні складові.

Перша – надання допомоги Південноафриканській Республіці та 47 країнам в Латинській Америці, Азії, Центральній Азії та на Близькому Сході.

Друга – підтримка реструктуризації цукрового виробництва  у 18 країнах Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону.

Третя – проведення п’яти тематичних програм: інвестування в людські ресурси, захист навколишнього середовища та збалансоване управління природними ресурсами, включаючи енергоресурси, недержавні структури та органи місцевого самоврядування в розвитку, продовольча безпека, а також міграція та надання притулку.

Європейський інструмент з демократії та прав людини (ЄІДПЛ)

ЄІДПЛ сприяє розвитку демократії, верховенства права, дотриманню прав та основних свобод людини. ЄІДПЛ було розроблено для доповнення інших інструментів реалізації політики ЄС у цій сфері, від політичного діалогу та дипломатичних демаршів до різноманітних інструментів фінансової та технічної співпраці, включаючи як географічні, так і тематичні програми.

Інструмент стабільності (ІС)

Метою ІС є підтримка стабільності у країнах, що знаходяться в кризових ситуаціях, шляхом пошуку ефективних рішень, які допомогли б зберегти, створити чи відновити умови, необхідні для здійснення політики ЄС у галузі розвитку та співпраці. В контексті стабільних умов для реалізації програм співробітництва ЄС цей механізм допомагає розвивати потенціал як для того, аби боротися з конкретними загрозами світового та регіонального масштабу.

Інструмент співпраці у галузі ядерної безпеки

Здійснюється фінансування заходів, спрямованих на досягнення кращого рівня ядерної безпеки, радіаційного захисту та вжиття ефективних засобів контролю за використанням ядерних матеріалів в інших країнах. З 2007 року ЄС виділив на фінансування  цієї програми понад 524 млн. євро.

Програма TACIS

Однієї з найбільш програм ЄС, створених для надання допомоги країнам колишнього Радянського Союзу, включаючи Україну, є програма технічної допомоги TACIS. Основною метою програми було прискорення процесу економічних та політичних змін у цих країнах.

TACIS надавала фінансування для реалізації програм у таких сферах:

· Підтримка інституціональних, правових та адміністративних реформ

·  Підтримка приватного сектора та сприяння економічного розвитку

·  Підтримка у подоланні соціальних наслідків перехідного періоду

·  Розвиток інфраструктурних мереж

·  Сприяння захисту навколишнього середовища та управління природними ресурсами

·  Економічний розвиток сільських районів

·  Підтримка ядерної безпеки

Програма TACIS та її результати в Україні

У 1996-1999 роках програма TACIS в Україні була спрямована на роботу за такими трьома основними напрямками:

· Інституційні реформи і розвиток

· Економічні реформи і розвиток приватного сектора

· Енергетика та навколишнє середовище.

В 2000-2003 роках заходи програми TACIS були спрямовані на такі три основні сфери:

· Інституційні, правові і адміністративні реформи

· Надання підтримки у здійсненні економічних реформ і розвитку приватного сектора

· Розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками перехідного періоду.

1 грудня 2005 року ЄС визнав Україну державою з ринковою економікою. Україна виконала всі технічні вимоги та офіційно набула цього статусу на початку 2006 року. На 1 січня 2008 року сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з країн ЄС-27 склав 15,6 млрд. євро.

З метою подальшого утвердження прав людини та посилення ролі громадського суспільства у просування демократичних цінностей, в рамках Європейської ініціативи з демократії та прав людини протягом 2001-2008 років в Україні реалізована понад 50 проектів на загальну суму близько 6 млн. євро.