наверх ⇑

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Держпраці є запобігання використанню незадекларованої праці. Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єк ....

28 квітня наша держава разом з усім світом відзначає Всесвітній День охорони праці. Основною метою цього заходу є звернути увагу суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві. Цього року Всесвітній день охорони праці та Всесвітній день боротьби з дитячою працею припадають н ....

ЗВЕРНЕННЯ до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій Девіз 2018 року «ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ» Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці. Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління ....

У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, в Україні відзначають День охорони праці. Цього року Міжнародною організацією праці визначено девіз Дня охорони праці – «Захищене і здорове покоління». Цей девіз збігається із завданнями і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня. Забезпечення гідних і безпечних умов праці передбачено в Національній доповіді Уряду України «Цілі сталого розвитку: Україна», що була представлена 15 вере ....

ДОДАТОК (ЗАВАНТАЖИТИ) ....

Зміни у вітчизняному законодавстві часто продиктовані не лише внутрішньою потребою, а й звичаями, практикою, що давно чи недавно діє за межами України. Одним із видів діяльності, що потребували появи нових нормативних документів, які б його регулювали, є аутстафінг. У трудовому законодавстві відсутнє поняття «аутстафінг» і, відповідно, відсутні законодавчі норми, які регулюють його питання, однак, зважаючи на те, що законодавчої заборони щодо застосування роботодавцем механ ....

Незадекларована праця - це “оплачувані види діяльності, які є законними за їхнім характером, але незадекларовані в органах державної влади. В Україні основними формами прояву незадекларованої, праці є такі: -Зайнятість у неформальному секторі (економічна діяльність незареєстрованих підприємств, окремих осіб без реєстрації/декларування у державних органах); -Неформальна зайнятість у формальному секторі – використання найманої праці без оформлення трудових відносин на підприєм ....

Відповідно до статтей 21, 139 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівник, який уклав трудовий договір, зобов’язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці. Роботодавець, згідно зі статтями 21 та 141 КЗпП України, повинен правильно організувати працю праці ....

Міжнародна організація праці (МОП), Європейський союз привертають увагу до проблеми неформальної економіки і незадекларованої праці, що на сьогоднішній день є однією з найпотужніших перешкод для країн у забезпеченні гідної праці і більш високих темпів економічного зростання. Боротьба за істотне скорочення й обмеження нелегальної зайнятості – один з пріоритетних напрямів державної політики, адже функціонування «тіньової» зайнятості чинить істотний вплив на всі аспекти соціально- ....

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Технополіс» упродовж 20 років посідає гідне місце серед ЗМІ, які висвітлюють державну політику у сфері трудового законодавства, промислової безпеки та охорони праці. Останній моніторинг, проведений редакцією, свідчить, що більшість підприємств і організацій Черкаської області залишаються поза інформаційного простору, в якому висвітлюються нові нормативні акти, коментарі та позитивний досвід роботи Держпраці, на поширенні якого наполягає Мін ....

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Технополіс» упродовж 20 років посідає гідне місце серед ЗМІ, які висвітлюють державну політику у сфері трудового законодавства, промислової безпеки та охорони праці. Останній моніторинг, проведений редакцією, свідчить, що більшість підприємств і організацій Черкаської області залишаються поза інформаційного простору, в якому висвітлюються нові нормативні акти, коментарі та позитивний досвід роботи Держпраці, на поширенні якого наполягає Мін ....

Встановлення робочого часу сторожа підпорядковується загальним правилам, передбаченим Кодексом законів про працю України (КЗпП) і, як правило, передбачає застосування змінного режиму роботи. Можливість встановлення змінного режиму роботи передбачена ст. 58 КЗпП України, а згідно зі ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства. Статтею 7 Закону України « ....

З набуттям чинності Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон) Міністерство соціальної політики надало роз’яснення щодо застосування Закону. Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом: запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується держа ....

Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон) інформує. Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом: - запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою); - встановлення мінімального посад ....

Сторінки: 1 2 3