наверх ⇑

Сім`я, молодь і спорт

Головний спеціаліст у справах сім'ї, молоді та спорту 

Несін Світлана Миколаївна

Адреса:

смт Маньківка, вул. Соборна, 14, каб. 41

Телефон: 6-19-60

 

Основні завдання:

 • забезпечення реалізації державної політики стосовно сім`ї, дітей, молоді та фізичної культури та спорту;
 • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім`ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім`ї;
 • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • сприяння молодіжним, дитячим, громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім`ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;
 • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Пріоритетні напрямки роботи:

 • Оздоровлення та відпочинок дітей.
 • Підтримка молодіжного руху.
 • Підтримка обдарованої молоді.
 • Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
 • Попередження насильства в сім’ї.
 • Гендерна політика.
 • Протидія торгівлі людьми.
 • Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.
 • Фізкультурно-оздоровча діяльність у соціально-побутовій сфері.
 • Фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально - виховній сфері.
 • Матеріально – технічне забезпечення фізичної культури та спорту.

 

1.    Оздоровлення та відпочинок дітей:
- забезпечення безкоштовного оздоровлення прийомних дітей та дітей-вихованців дитячого будинку сімейного типу, дітей та молоді соціально-незахищених категорій;
-  координація питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;
-  придбання путівок за кошти районного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей;
-  підбір та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за путівками Міністерства, управління у справах сім’ї та молоді ОДА з урахуванням пропозицій служби у справах дітей;
-  надання звітів про використання коштів та проведення оздоровчої кампанії;
-  підбір та направлення дітей до МДЦ „Артек” та УДЦ „Молода гвардія”;

 

2. Підтримка молодіжного підприємництва. Сільська молодь. Молоді інваліди:
- сприяння організації діяльності молодіжних трудових загонів;
-  сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості населення

 

3. Підтримка молодіжного руху:
- забезпечення співпраці з міжнародними, всеукраїнськими та обласними молодіжними та дитячими громадськими організаціями;
- надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям щодо реалізації програм та проектів стосовно дітей, жінок, молоді та сім’ї;

 

4. Підтримка обдарованої молоді:
- організація та проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді та дітей;
- подання кандидатур на присудження Премії Кабінету Міністрів України за внесок  молоді у розбудову держави;
- подання кандидатур для призначення грантів Президента України для обдарованої молоді;
- організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму.

 

5.  Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі:
-  співпраця всіх зацікавлених структур щодо соціального партнерства у питаннях формування здорового способу життя та профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу;
- сприяння організації та проведення регіональних інформаційно-просвітницьких, культурно-освітніх акцій з метою пропаганди здорового способу життя молоді;
- розповсюдження інформаційних матеріалів з питань формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ;
-  підтримка проектів громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб.

 

6.  Попередження насильства в сім’ї:
- координація діяльності служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби дільничних інспекторів, міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попередження насильства в сім’ї;
- організація роботи комісій з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї;
- розгляд заяв і повідомлень про вчинення  насильства в сім’ї, організація надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї та членам сім’ї, стосовно яких існує реальна його загроза;
- створення банку даних про місцеві організації, установи та заклади, які працюють у напрямку попередження насильства в сім’ї, підтримка діяльності громадських та інших організацій, що працюють у цій сфері;
- проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо попередження насильства в сім’ї;
- організація та участь у проведенні семінарів, „круглих столів”, конференцій та інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї;
- надання консультацій з питань попередження насильства в сім’ї громадянам, установам, організаціям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

7. Соціальна підтримка сімей, які опинились у складних життєвих обставинах:
- забезпечення виконання державних та регіональних програм поліпшення становища сімей;
- проведення інформаційної, методичної та консультативної роботи;
- здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей;
- підтримка діяльності громадських та інших організацій, діяльність яких спрямована на поліпшення становища сімей;
-  розгляд звернень громадян;

 

8. Гендерна політика:
- розробка регіональної програми, заходів з утвердження гендерної рівності в суспільстві, організація та аналіз їх виконання;
- виконання загальнодержавних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

 

9. Протидія торгівлі людьми:
- координація та забезпечення в межах своїх повноважень  виконання  програм протидії торгівлі людьми;
- організація надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми через мережу центрів реінтеграції, створених за фінансовою підтримкою Міжнародної організації з міграції та інших неурядових організацій;
- проведення інформаційних кампаній та просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми;
- інформування про можливі наслідки, пов’язані з торгівлею людьми;
- співпраця з неурядовими організаціями, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим;