наверх ⇑

Служба у справах дітей

Служба у справах дітей

Код ЄДРПОУ 25988142

Адреса:
20101, смт.Маньківка, вул. Соборна,14,

Телефон: 6-35-64  

e-mail: mank_ssn@ck.ukrtel.net ; ssn@mankrda.gov.ua

Розпорядок роботи:

понеділок - четвер 8.00 - 17.00

п'ятниця 8.00 - 15.45

обідня перерва 13.00 - 13.45

 

Графік прийому громадян: щоденно

Всі послуги надаються безкоштовно

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

№ телефону

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

ПЛАХТІЙ

Тетяна Валеріївна

6-35-64

Завідувач сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей  райдержадміністрації

КІСЕЛЬОВА

Леся Анатоліївна

6-35-64

 

Головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації

 

   ХОЛЯВЧУК

   Інна Андріївн

6-35-64

Провідний спеціаліст - бухгалтер служби у справах дітей райдержадміністрації

 

СІРМАН

Тетяна Володимирівна

6-35-64

Основні завдання і функції:

 • Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 • Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

 • Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

 • Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

 • Ведення державної статистики щодо дітей.

 • Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

 • Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту  дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 • Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяння усиновленню.

 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 • Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 • Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до   дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню.

 • Подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

 • Забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 • Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.

 • Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

 • веде облік дітей,які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

 • надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною

 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов проживання потенційного опікуна, піклувальника

 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування

 • готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу

 • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 • готує та подає в установленому порядку статистичну звітність

 • розглядає звернення власників підприємств, установи або організацій усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівників молодше 18 років

 • Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 • Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації  пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

 • Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

 • Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

Перелік адміністративних послуг, які надає служба у справах дітей