наверх ⇑

З 1 січня 2017 року законодавством України введено в дію постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 «Про деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих

З 1 січня 2017 року законодавством України введено в дію постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 «Про деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Даною постановою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (далі Порядок), яким визначено перелік відповідних категорій студентів, що мають право на отримання цих стипендій.

Право на соціальні стипендії мають студенти, які навчаються на денній формі за державним замовленням, не мають академічної заборгованості і не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці за результатами навчального семестру, із числа:

 

-  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менше трьох років;

- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до статей 20-22 і 30

  ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян»;

- осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше 15 років,

  або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- осіб, визнаних учасниками бойових дій;

- дітей, один із батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення

  антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів;

- дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

діти-інваліди та особи з інвалідністю I–III групи;

- студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про

  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів

  вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Крім цього, зазаначеними змінами студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано право на отримання одночасно соціальної та академічної стипендії.

Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу за місцем їх навчання із заявою, до якої додаються копії таких документів:

· паспорт громадянина України;

· свідоцтво про народження дитини;

· довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свії релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

· студентський квиток.Додатково подаються документи згідно переліку для відповідної категорії студентів.

Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу, приймає документи та формує на кожного студента (курсанта) особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування відповідного вищого навчального закладу.

Студентам, які звернулися із заявою після 1 березня 2017 року - стипендії призначаються з місяця звернення, а тим, хто звернулися до 1 березня 2017 року - з 1 січня 2017року.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в розмірі визначеному цим Порядком (від 750,00 грн до 2000,00 грн).

У разі коли строк закінчення навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія в повному обсязі за останній місяць навчання.

Роз’яснення та додаткову інформацію стосовно виплати соціальних стипендій можна дізнатися в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації каб. №7 та за тел. 6-40-23.